Wybierz typ wyszukiwania
 • Portal
 • Web
Search
Pomoc

Pomoc

Administratortest

2013-05-09

  Administratorcreated the group Pomoc

  2013-05-09

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
   Operacja pt. „Wzgórza Dalkowskie - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
   „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
   Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.